Pátrání Želiv

Na základě žádosti příbuzných jsme se zúčastnili pátrání v okolí řeky Želivky po mladém muži trpícím schizofrenií. Muž odešel z domova dobrovolně a byla velká pravděpodobnost, že se bude skrývat. To pátrání značně komplikovalo. Nemohli jsme vyřadit z pátrání ani ty terény, které byly již prověřeny. Nicméně po čtyřech dnech pátrání se podařilo muže najít jen s lehkým zraněním nohy.